För dig som kommer till Esbo från Ukraina

Har du kommit till Finland från Ukraina? Om du är ukrainsk medborgare och har kommit till Finland på grund av Rysslands anfall, kan du för närvarande vistas i Finland utan visum eller ansöka om tillfälligt skydd eller om asyl.

Ukraine Help Center Espoo ger information och rådgivning för ukrainare, läs mer på vår webbplats.

Vi har samlat ihop svar på de viktigaste frågorna du kan ha. Information på ukrainska.

 • Du får vistas i Finland i tre månader utan visum, om du har ett biometriskt pass.
 • Det lönar sig för personer som flytt från Ukraina att ansöka om tillfälligt skydd. Tillfälligt skydd söks vid polisens tillståndstjänster.
 • Om du söker asyl i Finland, ska du göra det personligen hos polisen. Som asylsökande kan du vid behov inkvarteras på en flyktingförläggning och du har rätt till mottagningstjänster.
 • Om du har en grund för något annat slags uppehållstillstånd, såsom familjeband till Finland eller ett jobb, kan du ansöka om uppehållstillstånd också på dessa grunder.
 • Migri.fi: Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina(extern länk).
 • Migri.fi: Om inkvartering på förläggning(extern länk) och privat inkvartering(extern länk)
 • Se också den flerspråkiga webbplatsen InfoFinland.fi för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här.
 • Myndigheterna vill hjälpa alla som kommer till Finland och säkerställa en trygg vistelse i landet.

Tillfälligt skydd

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr från Ukraina på grund av kriget så att de snabbt kan få temporärt skydd. Det lönar sig för personer som flytt från Ukraina att ansöka om tillfälligt skydd. En ansökan om tillfälligt skydd behandlas betydligt snabbare än en asylansökan.

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina(extern länk)

Hurdana social- och hälsovårdstjänster kan ukrainarna få i Esbo?

Rätten till kommunala tjänster bestäms enligt personens uppehållstillstånd. Alla som vistas i kommunens område har rätt till nödvändiga social- och hälsovårdstjänster oberoende av uppehållstillståndets art.

Social- och hälsovårdstjänster för personer som söker asyl och personer som får tillfälligt skydd fås på förläggningen.

Småbarnspedagogik, utbildning och ungdomstjänster

Sysselsättningstjänster

Om du har fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd kan du arbeta och studera utan begränsningar. Du kan anmäla dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (arbets- och näringstjänsterna i Nyland, köpcentret Sello, 2 vån.). Du har rätt till arbets- och näringsbyråns tjänster.

Du som får tillfälligt skydd har rätt till en inledande kartläggning och en integrationsplan som görs upp av arbets- och näringsbyrån. Du kan delta i integrationsutbildning. Du har också rätt till tjänster enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, såsom

 • arbetsförmedling
 • informations- och rådgivningstjänster
 • kartläggningar av kompetensen och yrkesskickligheten
 • bedömning av arbetsförmågan
 • yrkesvals- och karriärhandledning, arbetsprövning och lönesubvention.

Den som får tillfälligt skydd har inte rätt till arbetsmarknadsstöd.

Om du har sökt asyl får du börja förvärvsarbeta tre eller sex månader efter att du sökt asyl. Gränsen är tre månader om du har visat upp ett pass eller annat resedokument som är i kraft och har konstaterats vara äkta för myndigheterna. Om du inte har visat upp något resedokument är gränsen sex månader.

Utan uppehållstillstånd kan man endast arbeta i specifika yrken som definieras i utlänningslagen.

Du får arbeta när du söker tillfälligt skydd (YouTube)(extern länk)

Mer information om arbete finns på arbets- och näringsbyråns webbplats.(extern länk) (på finska)

Företagsservice

Business Espoo ger råd till personer som kommer från Ukraina i frågor som rör företagande. Du kan kontakta rådgivningen genom att ringa +358 50 5130321 eller skicka e-post till info@businessespoo.fi.

Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen

Ett giltigt ukrainskt pass blir färdbevis i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen från och med fredagen den 4 mars. Arrangemanget gäller fram till den 31 oktober. Personer med ukrainskt pass behöver ingen annan biljett. 

Man kan också resa med intyg över tillfälligt omhändertagande av pass som har utfärdats av polisen, gränskontrollmyndighet eller Migrationsverket (Migri). Intyget innehåller myndighetens stämpel och en kopia av passet. 

Fritidsaktiviteter i Esbo