Föredragningslistor, protokoll och beslut

Dokument som gäller Esbo stads beslutsfattande förvaltas i ärendehanteringssystemet Dynasty.

På den här sidan hittar du länkar till informationstjänsten Dynasty och en kort bruksanvisning. Dokumenten kan laddas ned från Dynasty också i pdf-format. Redogörelser för bindningar finns i tjänsten asiat.fi. Förtroendevalda använder sig av den digitala mötesplattformen Cloud Meeting, som kräver inloggning.