Extern revision

Fullmäktige väljer för en fullmäktigeperiod i taget revisionsnämnden och en revisor som svarar för den externa revisionen.

Revision