Distby daghem

Distby daghem är läget i Mattby. Vi erbjuder barnen en inspirerande och lekfull miljö. Vi strävar till att vara en trygg och positiv plats dit såväl barn som vuxna gärna kommer varje morgon. Vi arbetar temainriktat och har gärna samma tema en längre period så att barnens intresse hinner väckas och att vi kan fördjupa oss i temat. Vi försöker ta barnens tankar och idéer i beaktande och strävar till en mera barnstyrd verksamhet. Vi vill särskilt betona det svenska språket och arbetar medvetet för att stärka barnens språk. Vi arbetar med barns sociala färdigheter via StegVis och Start metoden. Distby daghem har två grupper (0-5 år) Grundat 1980

Kontaktuppgifter

Distby daghemDistbybrinken 5 G,02230 Esbo+358 50 321 7374

Postadress:PB 23301, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)