Ryhmäperhepäiväkoti Ruusunlehvä 

Detta är ett finskspråkigt daghem.

Kontaktuppgifter

Ryhmäperhepäiväkoti Ruusunlehvä Säterigatan 9,02600 Esbo+358 46 877 1300

Postadress:PB 60305, 02070 Esbo stad

kontaktpersoner

Daghemsföreständare Salla Semi +358 40 636 9471 salla.semi@espoo.fi

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)