Byggnadstillsynscentralen i Esbo har ett arkiv som innehåller handlingar alltsedan år 1939. Material som täcker hela kommunen finns i större utsträckning först från början av 1950-talet. Byggnadstillsynscentralen har arkiverat följande helheter:

  • Byggnadernas huvudritningar, det vill säga så kallade arkitektritningar (situationsplaner, planritningar, genomskärningsritningar och fasadritningar)
  • Andra handlingar som berör bygglov, till exempel ansökan om bygglov och beslut samt tillsynsprotokoll
  • Konstruktionsplaner och specialplaner som lämnats in till byggnadstillsynen i samband med byggarbetena, till exempel vvs-ritningar (med undantag av elritningar)
  • Vatten- och avloppsritningar som Esbo Vatten tagit emot 1952–2003

Tillståndshandlingar från tiden före 1999 samt konstruktionsplaner och specialplaner från tiden före 1989 har flyttats till stadsarkivet (Brogatan 11, köpcentret Entresse, 3 våningen). Sedan 2014 har konstruktionsplaner och specialplaner som lämnats in till arkivet arkiverats endast digitalt. E-arkiveringen av tillståndshandlingar inleddes 2018.  

Digitaliseringen av byggnadstillsynscentralens tillståndshandlingar och Esbo Vattens vatten- och avloppsritningar täcker hela staden. Arkivets besökare kan utnyttja materialet.

Följande dokument i arkivet har digitaliserats:

  • Byggnadernas huvudritningar (situationsplaner, planritningar, sektionsritningar och fasadritningar)
  • Skyddsrumsritningar och separata planer över gårdar
  • Tillståndsansökningar och beslut samt tillsynsprotokoll
  • Esbo Vattens ritningsarkiv från åren 1952–2003

Digitaliserade byggritningar finns på webben på tjänsten https://arska.espoo.fi/(extern länk)

Om något visst material av en eller annan orsak inte finns på webben kan filer vid behov skickas per e-post på skriftlig beställning. Det kan till exempel vara möjligt att få gamla vatten- och avloppsbilder via arkivets kundtjänst också om de inte finns på webben.  

Vid större uppdrag är det möjligt att förhandla om andra leveranssätt. Avgifterna för digitala handlingar finns i byggnadstillsynens prislista som godkändes 17.2.2011.

 

Byggnadstillsynens arkiv

+358 9 81625300Kyrkträskvägen 4, 1 våningen

Öppettider

Mån-ons och fre kl 8.00-15.30

Tors. kl 8.00-14.00