Upphandlingar

Business Espoos experter och utbildningar hjälper dig att hitta pågående offentliga upphandlingar och lär dig att sälja till kommuner, städer och ämbetsverk. Det lönar sig också för nya företagare att läsa in sig på offentliga upphandlingar. Att lämna anbud gruppvis gör det möjligt för små och medelstora företag att delta i även större anbudsförfaranden.

Esbo stads upphandlingar

Esbo stad är en ansvarig föregångare som genomför högklassig och ekonomisk upphandling till invånarnas fördel. Upphandlingen har också omfattande positiva samhälleliga verkningar. Genom sin upphandling främjar Esbo en hälsosam konkurrens, företagsvänlig och innovativ upphandling samt hållbar utveckling. Staden följer lagstiftningen om offentlig upphandling, stadens instruktioner och verksamhetsföreskrifter samt upphandlingsanvisning och -stadga. 

Annonser över upphandlingar och anbudsförfrågningar

Följ Esbo stads annonser för begäran om upplysningar så får du aktuell information om kommande upphandlingar. Annonser publiceras i Tarjouspalvelu(extern länk).

Annonser över upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet enligt upphandlingslagen(extern länk) publiceras i HILMA(extern länk), antingen i Finland eller i hela EU, beroende på upphandlingens värde. Anbudet ska lämnas in i ett webbaserat upphandlingssystem(extern länk) Tarjouspalvelu, där upphandlingarnas anbudsförfrågningar och alla handlingar som anknyter till dem finns. 

Små upphandlingar som inte överskrider tröskelvärdet publiceras i Pienhankintapalvelu(extern länk). Med systemet kan man också sköta miniupphandlingar inom ramavtalen. 

Hjälp med att lämna anbud

Huvudstadsregionens företagare ger dig hjälp med att lämna ett anbud, bland annat med hur du använder ESPD-blanketten och med eventuella problem.

Kontakt: Pentti Komssi, upphandlingsrådgivare, tfn 044 343 2045, pentti.komssi@yrittajat.fi

Så lämnar du anbud

Anbudet ska motsvara anbudsförfrågan, det vill säga att det anbud du kommer med ska stämma ihop med det som står i anbudsförfrågan. Den upphandlande enheten har mycket begränsade möjligheter att be om preciseringar i anbud.

Kontrollera följande:

Produktens eller tjänstens egenskaper
Den produkt eller tjänst du erbjuder fyller minimikraven i upphandlingen.

Prissättning
Anbudets priser har anmälts på det sätt som specificeras i anbudsförfrågan.

Villkor
Anbudsgivaren godkänner de villkor som definieras i anbudsförfrågan. Anbudsgivaren ställer inte egna villkor eller förbehåll.

Formkrav
Anbudet innehåller alla utredningar som ombetts. Anbudet gäller fram till åtminstone det datum som ombetts.

Frågor om anbudsförfarandet 
I anbudsförfrågningar meddelas vanligtvis hur man ska gå till väga för att ställa ytterligare frågor, och dessa ska endast ställas på det anvisade sättet före den tidpunkt som uppgetts. Frågorna sammanställs och svaren på dem skickas till alla som tagit del av e-anbudsförfrågan och dem som beställt en skriftlig anbudsförfrågan. Övriga frågor som gäller anbudsförfrågan besvaras inte, för att garantera en jämlik och icke-diskriminerande behandling.

Att lämna ett anbud
Anbudet ska lämnas in inom utsatt tid på det sätt som uppges i anbudsförfrågan. Anbud som lämnats in efter utsatt tid kan inte behandlas.

Kontakt

Postadress
Esbo stad, Upphandlingscentralen
PB 640, 02070 ESBO STAD

Besöksadress 
Ämbetsplatsen 2 C, 5 vån., 02770 Esbo 

hankinta@espoo.fi 

Esbo stads telefonväxel
09 81621
(vardagar kl. 8.00–16.00) 

Direktör för upphandlingscentralen 
Pihla Hynynen
043 826 7305