Broschyren Kulturens vår 2023 är här – besvara vår enkät och delta i en utlottning!

Vi kartlägger invånarnas åsikter om broschyren. Besvara enkäten och berätta vad du tycker – vi lottar ut bland dem som svarar fem biljettpaket för två personer till Utställningscentret WeeGee!

Broschyren Kulturens vår 2023 har kommit, och den har delats ut till alla hushåll i Esbo under vecka 2.

Broschyren har inte delats ut till hushåll som har förbjudit gratisutdelning. Om du inte har fått broschyren per post kan du också läsa den via denna länk.(extern länk)

Vi kartlägger invånarnas åsikter om broschyren. Besvara enkäten och berätta vad du tycker! Bland dem som svarat lottar vi ut fem olika biljettpaket för två personer till Utställningscentret WeeGee.

Enkäten är anonym och det tar ungefär 10-15 minuter att besvara den. Enkäten är öppen fram till den 28 februari 2023.

Gå till enkäten via denna länk.(extern länk)