Tillsyn över vattnet vid badstränderna

Vi inspekterar badstränderna och övervakar vattnets kvalitet regelbundet genom provtagning. Sommarens badvattenresultat för Esbo och Kyrkslätt registreras i en tabell för tiden 15.6–31.8. Resultaten för vinterbadsperioden finns också i en tabell för 1.9–14.6.

Allmänt om badstränder