Bestämmelser för båthamnar

Bestämmelser för båthamnar har godkänts av idrottsnämnden 2.12.2021 och de är i kraft tillsvidare. De här bestämmelserna gäller alla hamnar som ägs eller innehas av Esbo stad samt båtarnas vinteruppläggningsplatser och förvaringsplatser. Bestämmelserna för båthamnar är ikraft i alla stadens hamn- och förvaringsområden.