Resumé: En eftertraktad plats för människor och företag

  • Esbo stad
  • Entreprenörskap
  • Arbete
  • Kultur
  • Sport
Publicerad: 26.11.2021 12.58

Denna text har ursprungligen publicerats i Esbotidningen 4/2021
Läs övriga artiklar i Esbotidningen 4/2021

En levande stad ger näring åt kropp och själ, samt möjlighet att arbeta.

För sina invånare är Esbo framför allt ett hem, där all service finns i närheten.

"Livet består till 80 procent av vardag. En välfungerande vardag har en stor betydelse för vårt välbefinnande. En stad där vardagen löper, där det är gott att bo", säger den nya livskraftsdirektören Mervi Heinaro.

Esbo har mer än 300 föreningar och tiotals kulturaktörer som erbjuder invånarna rekreation och upplevelser. Staden stöder aktörer genom att tillhandahålla lokaler och marknadsföra verksamhet.

Esbo deltar i undervisnings- och kulturministeriets finländska modell för hobbyverksamhet, som syftar till att ge alla barn och unga möjlighet att syssla med en meningsfull, avgiftsfri hobby i anslutning till skoldagen.

En bra hemstad drar till sig förmågor och dessa i sin tur drar till sig företag. Så här skapas affärsverksamhet och arbetstillfällen.

Här finns ett brett arbetsfält, eftersom Esbos självförsörjningsgrad i fråga om arbetstillfällen kunde vara bättre. År 2018 fanns det 91,7 arbetsplatser i Esbo per hundra invånare i arbetsför ålder. Samtidigt har till exempel staden, som är en betydande arbetsgivare, brist på arbetskraft inom många sektorer.

Utöver kompetent arbetskraft satsar Esbo på företagstjänster. Business Espoo betjänar företagare och blivande företagare enligt principen allt på ett och samma ställe.

"Det är aldrig lätt att vara företagare, men genom att underlätta byråkratin vill vi ge företagare möjlighet att fokusera på att driva sin verksamhet", säger Mervi Heinaro, som själv har varit företagare i sju år.

Bild: Eemeli Sarka

Esbos nya livskraftsdirektör Mervi Heinaro.Bild: Eemeli Sarka