Recept för ett mångsidigt bokslukande

  • Litteratur
  • Bibliotek
  • Esbo stad
  • Undervisning
Publicerad: 26.11.2021 12.06Uppdaterad: 30.11.2021 13.05
En kostcirkel för litteratur. Klyftorna av cirkeln beskrivs i bildtexten under bilden.
En kostcirkel för litteratur ska väcka lust till mångsidig läsning. Cirkeln består av spänning, sagor och fantasi, realistiska böcker, dikter, faktaböcker och serier.Bild: Eveliina Netti

Denna text har ursprungligen publicerats i Esbotidningen 4/2021
Läs övriga artiklar i Esbotidningen 4/2021

Att äta mångsidigt och i rätt proportioner är viktigt för hälsan. Nu lanseras även en kostcirkel för litteratur (extern länk)som ska väcka lust till mångsidig läsning.

"Tanken är att skapa balanserad läsning. Precis som det är viktigt att äta mångsidigt är det nyttigt att läsa böcker ur olika litterära genrer. Dessutom ingår det i skolornas läroplan", säger projektkoordinator Therese Dahl vid projekt Läslust inom Svenska Bildningstjänster i Esbo.

Litteraturens kostcirkel har utarbetats inom bildningssektorn vid Esbo stad. Grafiken är utformad av Eveliina Netti.

"De olika djuren i kostcirkeln hjälper till med att väcka barnens intresse för läsning. Ju flera genrer man testar på desto större är chansen att man hittar något man gillar", säger Therese Dahl.

Räven med förstoringsglaset i handen leder tankarna till spänningslittertur, medan ugglan står för faktaböcker. En sirlig svan representerar dikter och en saklig kanin i slips symboliserar realism. De sex olika genrerna i litteraturens kostcirkel kompletteras av björnen som gillar sagor och fantasy och en grävling med smak för serier.

"Genrerna är utarbetade så att det lätt ska gå att hitta böcker utgående från dem på biblioteket eller i en bokhandel", säger Dahl.

Barnens bokcirkel

Under hösten kommer svenskspråkiga elever i årskurs 2 i Esbo att få bekanta sig med sex olika böcker, en ur varje genre i litteraturens kostcirkel.

"Det är Esbos svenskspråkiga bibliotekarier som har utvecklat en virtuell bokcirkel för skolbarnen", säger Dahl.

Redan under sommaren presenterades litteraturens kostcirkel på biblioteken i staden, med hjälp av färgglada planscher med tillhörande listor med bokrekommendationer.

"Det var roligt att se att föräldrar och barn gillade kampanjen. Det vet vi eftersom de böcker vi rekommenderade lånades flitigt."

Vilken av de sex genrerna som är populärast kan Therese Dahl inte svara på.

"Fantasy är stort bland barn och unga, men personligen skulle jag gissa att fakta ändå är populärast. Men vi har inga siffror på det här."

Också för vuxna

Som förälder kan litteraturens kostcirkel vara till hjälp när man söker böcker att läsa för sitt barn. Men Therese Dahl uppmanar oss vuxna att också se över mångfalden i vårt personliga läsande.

"Jag har börjat fylla i de böcker jag senast läst enligt kategorierna i litteraturens kostcirkel. Det är ett bra sätt att utmana sig själv i att läsa mera mångsidigt", säger Therese Dahl.

Inom Esbo bildningssektor arbetar man med en kampanj på sociala medier, där tanken är att lansera litteraturens kostcirkel även utanför skolorna och biblioteken. Här riktar man sig till både barn och vuxna.

"Lyckas vi väcka läslusten hos någon som vanligtvis inte läser böcker är det en stor bonus", säger Therese Dahl.

Text: Sebastian Dahlström

  • Fostran och lärande