Ledare: Esbo är en utvecklingsberättelse

  • Esbo stad
Publicerad: 24.11.2021 13.44Uppdaterad: 26.11.2021 11.01

Denna text har ursprungligen publicerats i Esbotidningen 4/2021
Läs övriga artiklar i Esbotidningen 4/2021

År 2022 har det förflutit 50 år sedan Esbo blev stad. Esbo är en ung stad men har en lång historia. Esbos anmärkningsvärda, 550 år långa historia firades år 2008 och nästa år firar vi 50 år som stad.

Inför jubileumsåret har vi börjat genomföra den strategi som fullmäktige godkände i oktober, nämligen Berättelsen om Esbo.

Esbo är en utvecklingsberättelse och vår uppgift är att säkerställa att tillväxten i Esbo förblir hållbar, invånarorienterad och av hög kvalitet, samtidigt som staden hålls konkurrenskraftig. Under den här mandatperioden måste vi möta de utmaningar som coronaviruset medfört, genomföra social- och hälsovårdsreformen och trygga servicen för Esboborna på ett ekonomiskt hållbart sätt, vilket betyder att det finns gott om utmaningar.

Närheten till naturen, trygghet, kompetens, företagsamhet och innovativitet, välfärdstjänster och deltagande invånare är särskilt viktiga frågor för Esboborna. Dessa helheter framgår också av Berättelsen om Esbo och av stadens värderingar. Vi har också tagit upp teman som är viktiga för Esboborna som en del av våra förvaltningsöverskridande utvecklingsprogram. Programmen fungerar som samarbetsplattformar för att genom experiment och pilotprojekt utveckla nya lösningar till förmån för Esboborna. Vi kommer också att bjuda in invånare för att delta i arbetet.

Under sin tid som stad har femtioåriga Esbo förändrats enormt. Det är dags att fira och det är också dags att se framåt.

Låt oss tillsammans göra även de kommande 50 åren till en framgångsrik utvecklingsberättelse!

Jukka Mäkelä, stadsdirektör