Kungörelse: Offentlig framläggning av förslag till gatuplaner 30.8.-13.9.2021

  • Esbo stad
  • Trafik
  • Deltagande och påverkan
Publicerad: 24.8.2021 21.00Uppdaterad: 26.8.2021 5.31

Följande förslag till gatuplaner hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen 30.8.–13.9.2021 i stadsmiljösektorns kundtjänst, Teknikvägen 15, 2 våningen, Otnäs, tfn 09 8162 5000, under dess öppettider. Man kan bekanta sig med planerna på stadens webbplats (på finska) www.espoo.fi/katusuunnitelmat (från 30.8.2021).

Detaljplan, stadsdel                                              Plan nr
Gatans namn

Stensvik IA, stadsdel 34, Esboviken
Sjötorget                                                                           7472/006
Vågsvallstranden                                                            7472/007

Mer information: Heli Enberg tfn 043 824 8459

Intressenter har rätt att göra anmärkningar mot förslagen till gatuplaner. Anmärkningarna ska under framläggningstiden ställas till tekniska nämnden och lämnas in till Registraturen, PB 1, 02070 Esbo stad (besöksadress gallerian Entresse, Brogatan 11, 3 vån. Esbo centrum), per e-post till kirjaamo@espoo.fi eller i något av stadens servicepunkter.

 

Esbo 25.8.2021 Stadsteknikcentralen

 

 

 

Esboviken
  • Kungörelser