Kungörelse: Offentlig delgivning om gatu- och parkplaner 31.8.2021

  • Esbo stad
Publicerad: 31.8.2021 4.33Uppdaterad: 5.10.2021 9.18

Som offentlig delgivning i enlighet med 62 § i förvaltningslagen meddelas följande:

Esbo stads tekniska nämnds beslut 25.8.2021 § 78 finns tillgänglig på Esbo stadsmiljösektorn
kundtjänst (adress: Teknikvägen 15, andra våningen, 02150 Esbo) 31.8-8.10.2021 vardagar måndag–fredag kl. 8.00–15.30.

Beslutet gäller godkännande av följande gatu- och parkplan: Kägelviksvägen och Kägelviksparkaen.

Detta meddelande publicerades på Esbo stads webbplats 31.8.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

 

Esbo stads tekniska nämnd

Hela Esbo
  • Kungörelser