Kungörelse: Offentlig delgivning om gatu- och parkplaner 27.10.2021

  • Esbo stad
Publicerad: 27.10.2021 11.39

Som offentlig delgivning i enlighet med 62 § i förvaltningslagen meddelas följande:

Esbo stads tekniska nämnds beslut 20.10.2021 § 99 finns tillgänglig på Esbo stadsmiljösektorn
kundtjänst (adress: Teknikvägen 15, andra våningen, 02150 Esbo) 27.10.-7.12.2021 vardagar måndag–fredag kl. 8.00–15.30.

Beslutet gäller godkännande av följande gatu- och parkplan: Sjötorget och Vågsvallstranden.

Detta meddelande publicerades på Esbo stads webbplats 27.10.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

 

Esbo stads tekniska nämnd

Hela Esbo
  • Kungörelser