Kungörelse: Offentlig delgivning om gatu- och parkplaner 1.7.2021

  • Esbo stad
Publicerad: 1.7.2021 4.33Uppdaterad: 5.10.2021 9.16

Som offentlig delgivning i enlighet med 62 § i förvaltningslagen meddelas följande

Esbo stads tekniska nämnds beslut 2.6.2021 § 67 finns tillgänglig på Esbo stads teknik- och miljösektors kundtjänst (adress: Teknikvägen 15, andra våningen, 02150 Esbo) 1.7-9.8.2021 vardagar måndag–fredag kl. 8.00–15.30.

Beslutet gäller godkännande av följande gatu- och parkplan: Kägeluddspromenaden

Detta meddelande publicerades på Esbo stads webbplats 1.7.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

Esbo stads tekniska nämnd

Hela Esbo
  • Kungörelser