Kungörelse: Offentlig delgivning om gatu- och parkplaner 10.6.2021

Publicerad: 10.6.2021 6.13Uppdaterad: 5.10.2021 9.14

Som offentlig delgivning i enlighet med 62 § i förvaltningslagen meddelas följande:

Esbo stads tekniska nämnds beslut 2.6.2021 § 58-60 finns tillgänglig på Esbo stads teknik- och miljösektors kundtjänst (adress: Teknikvägen 15, andra våningen, 02150 Esbo) 10.6-19.7.2021 vardagar måndag–fredag kl. 8.00–15.30.

Beslutet gäller godkännande av följande gatu- och parkplan: Yxstigen, Tapioparken och Tapioplatsen, Ljuskägelplatsen och Granövägen.

Detta meddelande publicerades på Esbo stads webbplats 10.6.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades.

Esbo stads tekniska nämnd

  • Kungörelser