Kungörelse: Esbo stad säljer genom öppet anbudsförfarande tomter för flervåningshus i Hagalund

  • Esbo stad
  • Boende
Publicerad: 28.6.2021 6.04

Esbo stad säljer tomterna 4 och 5 för flervåningshus för boende (AK-1) i kvarter nr 12221 till den som lämnar det högsta anbudet för byggande enligt detaljplanen. Bostadshusen ska vara fritt finansierade. Byggrätten är 2350 v-m2 för tomt 4 och 3000 v-m2 för tomt 5. Tomterna ligger i det nya detaljplaneområdet Bågparken nära Idrottsparkens metrostation. 

Köpeanbudet ska lämnas till Esbo stads registratur i förslutet kuvert senast fredag 10.9.2021 kl. 12.

Uppgifterna om tomterna, om villkoren för tomtöverlåtelse och om deltagandet i anbudsförfarandet finns på Esbo stads webbplats: www.espoo.fi/tonttiyksikkö(extern länk) (på finska)

Upplysningar: Jouni Lindberg, markanvändningsexpert, jouni.lindberg@esbo.fi

Hagalund
  • Kungörelser