Kungörelse: Esbo stad arrenderar ut daghemstomter i Alberga och Grundbacka genom ansökningsförfarande

  • Esbo stad
Publicerad: 28.6.2021 5.52

Esbo stad arrenderar ut tomter för allmänna byggnader i Alberga och
Grundbacka. Tomterna utarrenderas på grundval av ansökningar. Ansökan kan
lämnas in av en daghemsaktör som har tillräcklig erfarenhet och tillräckligt
omfattande verksamhet eller av en byggherre som har tillräcklig erfarenhet av
byggande.

Byggrätten för tomten i Alberga på adressen Patrongatan 5 är 1 700 m2
våningsyta och den fördelar sig på tre våningar. Tomtens areal är 3 097
kvadratmeter. Byggrätten för tomten i Grundbacka på adressen Parcellägarvägen
4 är 2 000 m2 våningsyta och den har anvisats ½ kII våning. Tomtens areal är
3 598 kvadratmeter.

Ansökan med det begärda materialet ska lämnas in per e-post till registraturen på
kirjaamo@espoo.fi senast 31.8.2021 före kl. 16.00. I e-postens rubrik skrivs
”Tomtansökan/Ansökningsförfarande för daghemstomt, 8269”.

Staden förbehåller sig rätten att förlänga tidsfristen för inlämning av ansökningar.

Närmare information om objektet, om villkoren för tomtöverlåtelsen och om
deltagande i ansökningsförfarandet finns på tomtenhetens finska webbsidor
www.espoo.fi/tonttiyksikko(extern länk) (på finska).

Mer information: Sakar Taimouri, markanvändningsingenjör eller Anne Peltonen,
specialplanerare fornamn.efternamn@esbo.fi

KalajärviAlberga
  • Kungörelser