Kom med och skapa en väg till hållbar utveckling i Esbo

 • Entreprenörskap
 • Miljö
 • Deltagande och påverkan
 • Stadsplanering
 • Trafik
 • Arbete
9.11.2022 11.57Uppdaterad: 9.11.2022 12.31

Vi bjuder in företag, forskningsinstitut, högskolor och organisationer att tillsammans skapa en väg till hållbar utveckling. I Kompetenscentret för hållbar utveckling, stärker vi den offentliga och privata sektorns samarbete, innovationer och företagsverksamhet bl.a inom följande utvecklingshelheter:

 • En miljövänlig och smart stadsutveckling
 • Förnybar energi, energigemenskaper och energimedborgarskap
 • Utsläppsfri trafik
 • Materialens cirkulära ekonomi

Fråga mer av våra experter och kom med(extern länk).

Fråga mer:

Tiia Tuuri

Utvecklingschef040 636 9757

Reetta Jänis

Utvecklingschef040 551 9484
 • Hållbar utveckling
 • Företagande