Metsien hoito

Metsäalueet luokitellaan puuston ikärakenteen mukaan taimikoihin, nuoriin, varttuneisiin ja vanhoihin metsiin. Espoossa on vanhempia metsiä suhteellisesti enemmän kuin nuoria metsiä tai taimikoita. Metsien uudistumiseen tähtääviä hakkuita tehdään, jotta iäkkäitä metsiä olisi myös tulevaisuudessa.