Vahingonkorvaus

Espoon kaupunki vastaa tietyissä tapauksissa yleisillä alueilla sattuneista vahingoista. Tällaisia tapauksia voivat olla mm. kadulla olevat kuopat, liukastuminen tai kaatuminen kaupungin kunnossapidossa olevalla liikenneväylällä. Kaupungin alueella sattunut vahinko ei kuitenkaan aina johda kaupungin vahingonkorvausvastuuseen.

Moottori- ja kehäteillä sekä niiden liittymäalueilla sattuneista vahingoista tulee vahingonkorvaushakemus tehdä ELY-keskukselle. Yksityisellä kiinteistöllä tapahtuneista vahingoista tulee tehdä vahinkoilmoitus kiinteistönomistajalle tai -haltijalle.

Korvauksen hakeminen

Vahingonkärsinyt voi hakea korvausta lähettämällä alla olevan vahingonkorvauslomakkeen liitteineen osoitteeseen: Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostilla: kirjaamo@espoo.fi. Sähköisesti toimitettu vahingonkorvaushakemus sekä liitteet tulee olla tallennettuna pdf-muotoon.

Omaisuusvahinko

Omaisuus- ja autovahingoissa hakemukseen tulee liittää alkuperäiset laskut sekä kuitit maksetuista kuluista, kuvat tapahtumapaikasta ja aiheutuneesta vahingosta sekä selkeä karttaliite, johon on merkitty vahinkopaikka.

Mikäli vahinkopaikan kunnossapidosta vastaa joku toinen viranomainen, kaupunki on velvollinen siirtämään vahingonkorvaushakemuksen heille. Vahinkoasia saatetaan myös siirtää vahingosta vastaavalle urakoitsijalle. Hakemuksen siirrosta ilmoitetaan hakijalle sähköisesti.

Henkilövahinko

Henkilövahingoissa Espoon kaupunki toimittaa vahingonkorvaushakemuksen liitteineen Espoon kaupungin vastuuvakuutusyhtiölle.

Henkilövahingoissa hakemukseen tulee liittää kuva tapahtumapaikasta sekä selkeä karttaliite. Hakemukseen ei saa liittää terveystietoja sisältäviä asiakirjoja, kuten lääkärinlausuntoja. Säilytä nämä asiakirjat itselläsi. Vahinkovakuutusyhtiön korvauskäsittelijät pyytävät ne erikseen.

Hakemuksen käsittely

Korvaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakijan tulee toimittaa kaikki vahingonkorvaushakemukseen liittyvä materiaali hakemuksen mukana.

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kuusi kuukautta. Käsittelyn aikana hakijaan ei olla yhteydessä kuin poikkeustapauksissa. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella. Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjeitse kotiin.  

Linkki Espoon karttapalveluun(ulkoinen linkki)

 

Koko Espoo