ARA antoi ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksen Espoon kaupungille ja Espoon Asunnot Oy:lle

23.5.2023 12.28
Kolme henkilöä poseeraamassa tunnustuspalkinnon kanssa.
Espoon kaupungilta tunnustuksen vastaanottivat asuntopäällikkö Anne Savolainen, projektinjohtaja Mikko Kivinen ja suunnittelupäällikkö Liisa Ikonen.Kuva: Videomakers Oy

Espoon Asunnot Oy ja Espoon kaupunki ovat saaneet ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksen Suvelan asuinalueen kokonaisvaltaisesta, pitkäjänteisestä ja innovatiivisesta kehittämisestä. Kohtuuhintaisen ARA-asumisen kehittämistyö Suvelassa on ollut esimerkillistä, monipuolista ja rohkeaa.

Espoon Asunnot ja Espoon kaupunki ovat tehneet pitkäjänteistä uudistustyötä Espoon Suvelan uudistamiseksi jo yli 12 vuoden ajan. Kehittämistyön aikana kaupunki on tehnyt alueelle kaavamuutoksen. Mukana työssä ovat olleet myös NAL Asunnot ja Avara Oy.

Suvelassa on muun muassa purettu käyttöikänsä päähän tullutta vanhaa asuntokantaa ja rakennettu tilalle uusia, energiatehokkaita rakennuksia. Uudet asunnot vastaavat paremmin asukkaiden nykyisiä asumistarpeita.

Uudistamishankkeessa on saatu tasapainotettua Suvelan alueen asuntojen hallintamuotojakaumaa yhteistyöhön osallistuneiden muiden rakennuttajatahojen kanssa. ”Alueen uudistamisesta voi ottaa mallia myös segregaation poistamiseen tai vähentämiseen muuallakin”, ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti sanoo.

Suvela on saanut tunnustusta myös aiemmin, kun alueella sijaitseva Kirstinharjun uudiskortteli palkittiin helmikuussa 2023 Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen HURRAA! -palkinnolla. Tunnustus myönnetään erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutetulle rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle.

Tiivis yhteistyö kehityksen keskiössä

Kehitystyö alkoi vuonna 2013, kun Suvelan Onni -nimeä kantanut kaavahanke käynnistyi Espoon kaupungin ja Espoon Asuntojen yhteistyön tuloksena. Uudistuksen tavoitteena oli kohentaa kaupunkikuvaa, kehittää yhteisöllisyyttä sekä monipuolistaa korttelissa olevien asuntojen hallintamuotojakaumaa. Lisäksi kaavamuutoksella haluttiin parantaa Suvelan ja Espoon aseman välisiä kävely- ja pyöräily-yhteyksiä uuden kävelysillan muodossa.

”Kiitokset suurkorttelin uudistamisesta kuuluvat lähtökohtaisesti Espoon Asunnoille! Ilman Espoon Asuntojen voimakasta visiota suurkorttelin kehittämisestä Suvelan Onnen kaltaista hienoa hanketta ei olisi syntynyt”, suunnittelupäällikkö Liisa Ikonen Espoon kaupungilta toteaa.

Suvelan alueen kehittäminen on uudistanut kaupunginosan mainetta myönteisesti. Aluetta kehitetään myös tulevaisuudessa.

”Seuraavaksi jäämme odottamaan uuden Kirstinsillan rakentamista”, Ikonen jatkaa.

ARA kannustaa tunnustuksella asumisen kehittämiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kannustaa vuosittain jaettavalla ARA-asumisen raivaaja -tunnustuksella kuntia, vuokrataloyhteisöjä ja muita toimijoita kehittämään ARA-asuntokantaa ja asunto-oloja kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. Tunnustuksen saaja on ansioitunut kehittämään asumista monipuolisesti ja rohkeasti ja myös taloudellisesti vaikeassa toimintaympäristössä.

  • Kaupunkikehitys
Espoon keskus