Webinaari 17.3.2023: Biokaasua lannasta, oljesta ja nurmesta Espoossa?

7.3.2023 8.37Päivitetty: 16.3.2023 12.03
Piirroskuvassa aurinkopaneeleita rakennusten katoilla ja metsän takana tuulivoimaloita

Selvitimme voitaisiinko Espooseen toteuttaa pienen mittaluokan biokaasulaitos täydentämään olemassa olevaa HSY:n biokaasutuotantoa. Tavoitteena selvityksessä oli erityisesti liikennebiometaanin tuotannon kasvattaminen ja tällä hetkellä biokaasuntuotannossa hyödyntämättömien biomassojen käytön lisääminen. Selvitys oli luonteeltaan teknis-taloudellinen arvio, jonka perusteella halukkaat toimijat voivat lähteä tekemään tarkempia investointisuunnitelmia. Tervetuloa kuulemaan selvityksen tulokset!

Aika: 17.3.2023 klo 9.30–11.

Paikka: Online. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Ilmoittautuminen on päättynyt. 

 

Ohjelma:

  • Tervetuloa / Tiia Tuuri, Espoon kaupunki
  • HSY:n biokaasutoiminta ja tulevaisuuden suunnitelmia / Christoph Gareis, HSY
  • Biokaasulaitosselvityksen tulokset / Toni Taavitsainen, Envitecpolis
  • Miten tästä eteenpäin / Reetta Jänis, Espoon kaupunki

 

Biokaasu on hyvä esimerkki kestävästä ratkaisusta, missä yhdistyy sekä paikallinen energiantuotanto että biomassojen kiertotalous. Biokaasu on kotimaista, uusiutuvaa energiaa, jota voidaan jalostaa liikenteen polttoaineeksi, käyttää lämmitysenergiaksi tai muuttaa sähköksi. Samalla saadaan biomassasta ravinteet, kuten typpi ja fosfori, kiertämään ja mineraalilannoitteiden tarve vähenee. Biokaasu parantaa myös huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta.

 

Tervetuloa!

 

Biokaasuselvitys on osa Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin (RAKKE) -hanketta. RAKKE-projektilla vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, innovaatioita ja yritystoimintaa vähähiilisen liikenteen, energian, kiertotalouden sekä puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisuiden kehittämiskokonaisuuksissa. Projekti on rahoitettu Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituksesta.

  • Kestävä kehitys
  • Ilmasto