Kulttuurilautakunnan päätöksiä 22.11.2022

22.11.2022 16.37

Marraskuun kokouksessaan lautakunta käsitteli muun muassa Espoon kulttuuriympäristöohjelmaa.

Espoon kulttuuriympäristöohjelma

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi Espoon kulttuuriympäristöohjelman (ESKO).

Kulttuuriympäristöohjelma on työkalu Espoon kaupungissa kulttuuriympäristötyötä tekeville ja kulttuuriympäristöjä vaaliville ja niistä kiinnostuneilla kaupungin asukkaille. ESKO perustuu Espoo-tarinaan, KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmaan ja Kestävä Espoo -tavoitteisiin. Se ohjaa, kuinka ympäristön ominaispiirteitä tunnistetaan, säilytetään ja hyödynnetään kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja paikkaan liittyvän yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. 

Kulttuurilautakunnan vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3, tilanteessa 31.10.2022

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin tulosyksikön talousarvion, ja strategian osavuosikatsaus 3:n.

Taito Etelä-Suomi, käsityötaiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksyminen

Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulun taiteen perusopetuksen toimijaksi Espoossa, ja hyväksyy toimijan opetussuunnitelman taiteen perusopetuksen käsityön yleiseen oppimäärään 22.11.2022 alkaen.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

  • Kulttuurilautakunta