Espoo, Mannheim ja Uumaja yhdistävät voimansa paikallisen kestävän kehityksen työn eteenpäin viemiseksi

7.10.2022 11.02
Alliance Logo - Local Green Deals

Espoo on yhdistänyt voimansa Mannheimin (Saksa) ja Uumajan (Ruotsi) kanssa uudessa EU-rahoitteisessa ALLIANCE-hankkeessa (Alliance for Local green deaLs and Innovative Action for resileNt Cities and Enterprises).

Hanketta koordinoi kansainvälinen kestävää kehitystä paikallistasolla edistävä ICLEI-järjestö. Hanke pyrkii kehittämään kaupunkien kestävän kehityksen työtä paikallistasolla tuoden sille lisää vaikuttavuutta. Sen tarkoituksena on koota ja vahvistaa kaupunkien tekemää työtä kestävän kehityksen saralla. Hanke pyrkii edistämään EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (EU Green Deal) paikkallistasolle vievää ”Local Green Deal”-aloitetta, jonka avulla halutaan varmistua, että kestävää kehitystä jalkautetaan yhdessä koko Euroopan laajuisesti. Espoossa paikallista kestävän kehityksen työtä tehdään kaupungin toimesta Kestävän kehityksen poikkihallinnollisen kehittämisohjelman avulla.

Kaupungeille ei ole riittävästi mahdollisuuksia järjestelmälliseen kokemusten jakamiseen kestävän kehityksen työstään. Alliance-hankkeessa puututaan tähän haasteeseen mahdollistamalla hyvien käytäntöjen, haasteiden ja oppien jakamisen kaupunkien ja paikallisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi muita eurooppalaisia kaupunkeja sekä paikallisia yhteisötalouden toimijoita liittyy mukaan oppimaan näistä kokemuksista hyödyntääkseen niitä jatkossa itse. Kaikissa kolmessa kaupungissa järjestetään kokemusten vaihtoon tarkoitetut tiedonvaihto päivät. Espoo toivottaa alkuvuodesta hankkeen osapuolet kaupunkiin jatkokehittämään yhdessä opittuja kestävän kehityksen ratkaisuja sekä luomaan suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Alliance-hanke päättyy keväällä 2024. Tuloksista tullaan kokoamaan eurooppalaisille päättäjille kohdennetut toimintasuositukset sekä hyvät käytännöt yhteen kokoava opaskirja muille kaupungeille hyödynnettäväksi.

Ville Taajamaa

Projektipäällikkö040 508 3806

Suvi Jäntti

Projektikoordinaattori+358405794840
  • Kestävä kehitys
  • Ilmasto