Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi oman toiminnan suunnittelua

16.9.2022 15.07

Espoon järjestöjen päivänä tutustuimme uuteen kestävän kehityksen työkaluun. Työkalu auttaa organisaatioita hahmottamaan, miten YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta voidaan hyödyntää oman toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Espoon kaupunki on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen edelläkävijänä Espoo-tarinan asettaman tavoitteen mukaisesti. Meidän on tehtävä yhteistyötä ja lisättävä tietoisuutta laajasti koko Espoo-yhteisössä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Olemme oppineet, että asukkaat haluavat aidosti siirtyä kohti kestävimpiä valintoja. Esteenä on usein tiedon monimutkaisuus ja vaikea formaatti. Ratkaisumme oli esitellä työkalu, jolla mikä tahansa organisaatio voi oppia kestävästä kehityksestä. Työkalu auttaa määrittelemään painopisteet ja omat erityispiirteet, jotka tukevat kestävää kehitystä ja YK:n Agenda 2030-työtä.

Agenda 2030 on YK:n jäsenmaiden sopima kestävän kehityksen toimintaohjelma, joka sisältää 17 tavoitetta. Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Englanniksi tavoitteita kutsutaan nimellä Sustainable Development Goals (SDG).

Espoossa kehitetty yksinkertainen analyysityökalu (liitetiedosto löytyy uutisen lopusta) auttoi järjestöjä, seuroja ja yhdistyksiä yhdistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi omaa toimintaa.  Järjestöjen päivänä pidetyssä työpajassa esiteltiin työkalun tarjoamia mahdollisuuksia ja keskusteltiin järjestöjen merkityksestä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Työpajaan osallistui yli kaksikymmentä järjestö- ja kaupungin edustajaa ja työpajan fasilitaattoreina toimivat kestävän kehityksen osaamiskeskuksen asiantuntijat. Työpaja ja työkalu saivat positiivisen vastaanoton. Osallistujat saivat pohtia oman toimintansa tavoitteita ja niiden suhdetta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Työpajan alussa esiteltiin lyhyesti YK:n Agenda 2030 -sitoumus, kestävän kehityksen tavoitteet ja Espoon kaupungin kestävän kehityksen työtä. Työpaja oli vuorovaikutteinen ja osallistujat saivat täyttää paperista analyysimallia. Malli koostui neljästä vaiheesta:

  1. Oman toiminnan tavoitteen määrittely
  2. Oman toiminnan vaikutukset kestävään kehitykseen
  3. Oman toiminnan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vuorovaikutus
  4. Vuorovaikutuksen toteutuminen

Palautteen perusteella työpaja ja tehtävä olivat mielenkiintoisia ja innostavia – vaikka itse tehtävä oli vaikea ja haastava. Tehtävä vaati osallistujia pohtimaan laajemmin oman toimintansa ja kestävän kehityksen ulottuvuuksien välistä vuorovaikutusta. Työpajan tavoitteena oli tarkastella ja analysoida YK:n kestävän kehityksen tavoitteita oman toiminnan näkökulmasta sekä tarjota osallistujille työkaluja viitekehyksen, mittariston ja sanaston käyttöön.

Voit toteuttaa omassa organisaatiossasi saman harjoituksen jutun liitteenä olevien ohjeiden ja mallipohjan avulla. Kannustamme jokaista pohtimaan omia ydintavoitteitaan suhteessa SDG-tavoitteisiin. On voimaannuttavaa tunnistaa oman työn vaikutus globaaleihin tavoitteisiin.

Lisätietoja

Ville Taajamaa

Projektipäällikkö040 508 3806

Suvi Jäntti

Projektikoordinaattori+358405794840

Tereza Dickson

Koordinaattori (viestintä ja markkinointi)040 631 3101
  • Kestävä kehitys