Kulttuurilautakunnan päätöksiä 14.6.2022

Julkaistu: 14.6.2022 15.26

Kevään viimeisessä kokouksessaan kulttuurilautakunta käsitteli muun muassa tarkastuslautakunnan arviointikertomusta sekä kaupunginmuseon kokoelmatilojen tarveselvitystä.

Kulttuurilautakunnan investointiesitys, koneet ja kalusto vuosille 2023–2027

Kulttuurilautakunta päätti esittää varattavaksi valmisteltaessa vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmaa määrärahaa kone- ja kalustohankintoihin ja uusien ja peruskorjattavien kulttuuritilojen ensikertaisiin kalustamisiin.

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ja lausunnon antaminen

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi elinvoiman tulosalueen yhteiset selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin tulosaluetta koskeviin kannanottoihin ja päätti antaa ne omalta osaltaan lausuntonaan vuoden 2021 arviointikertomuksesta.

Kulttuurin projektiavustukset ja taideapurahat vuodelle 2022, erä 3

Kulttuurilautakunta päätti myöntää projektiavustuksia yhteensä 4 000 euroa sekä lyhytkestoisia taideapurahoja yhteensä 11 880 euroa.

KAMU Espoon kaupunginmuseon kokoelmatilojen tarveselvitys

Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä Espoon kaupunginmuseon kokoelmatilojen tarveselvityksen. Kulttuurilautakunta pyytää jatkamaan neuvotteluja Juvan teollisuuskatu 15 sijaitsevien tilojen vuokraamiseksi, jolloin ensimmäisen vaiheen tilatarve tulisi ratkaistuksi.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

  • Kulttuurilautakunta