Rakennusvalvonnan lupakäsittely on ruuhkautunut

Julkaistu: 13.5.2022 11.20

Rakennusvalvonnan lupakäsittely on edelleen ruuhkautunut erityisesti pientalohakemusten osalta suurten lupamäärien ja henkilöstöresurssien vajauksen johdosta. Lupakäsittelyssä keskitytään jo vireillä olevien hakemusten käsittelyyn. Käsittelyssä olevien hakemusten määrä huomioiden, uusia uudisrakentamisen lupahakemuksia ei ole mahdollista edistää rakennusvalvonnan osalta ennen elokuuta. Tilannetta pyritään aktiivisesti ratkaisemaan muun muassa rekrytoinnein.

Rakennushankkeeseen ryhdyttäessä ensimmäiseksi on tärkeää hankkia ammattitaitoinen ja pätevä pääsuunnittelija. Nopeutatte osaltanne hankkeiden käsittelyä, kun huomioitte kaikki lupahakemuksen valmistelua koskevat ohjeet. Katso pääperiaatteet rakennuslupaprosessista tästä(ulkoinen linkki) ja tarkemmat pienten ja suurten hankkeiden ohjeet täältä(ulkoinen linkki).

  • Asiointi