Rakennusvalvonnan lupakäsittely on ruuhkautunut

13.5.2022 11.20Päivitetty: 13.9.2022 8.00

Rakennusvalvonnan lupakäsittely on edelleen ruuhkautunut erityisesti pientalohakemusten osalta suurten lupamäärien ja henkilöstöresurssien vajauksen johdosta. Lupakäsittelyssä keskitytään jo vireillä olevien hakemusten käsittelyyn. Tilannetta pyritään aktiivisesti ratkaisemaan muun muassa rekrytoinnein.

Rakennushankkeeseen ryhdyttäessä ensimmäiseksi on tärkeää hankkia ammattitaitoinen ja pätevä pääsuunnittelija. Nopeutatte osaltanne hankkeiden käsittelyä, kun huomioitte kaikki lupahakemuksen valmistelua koskevat ohjeet. Katso pääperiaatteet rakennuslupaprosessista tästä ja tarkemmat pienten ja suurten hankkeiden ohjeet täältä.

  • Asiointi