Ekaluokkalaisten koulupaikkapäätökset julkaistaan 2.5. alkaen

29.4.2022 12.33
Lyijykynä, kumi ja vihkoja pulpetilla.

Tulevien ekaluokkalaisten koulupaikkapäätökset julkaistaan 2.5. alkaen. Kasvun ja oppimisen lautakunta piti ylimääräisen kokouksen 28.4., jossa käsiteltiin aiemmassa kokouksessa pöydälle jätetyt kohdat koulutulokkaiden sijoittelusta.

Tiedotimme 25.4., että tulevien ekaluokkalaisten koulupaikkapäätökset viivästyvät aikataulusta. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 28.4., jossa tehtiin päätökset aiemmin pöydälle jätetyistä kohdista koulutulokkaiden sijoittelusta Tapiolan alueella sekä erityisopetuksen osalta. Tästä johtuen päätösten julkaisua on mahdollista hieman aikaistaa. 

Päätökset julkaistaan 2.5. alkaen 

Koulupaikkapäätökset julkaistaan ja lähetetään maanantaina 2.5. tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Aikataulu koskee lähikoulupäätöksiä sekä erityisen tuen, painotetun opetuksen ja valmistavan opetuksen päätöksiä suomenkielisessä perusopetuksessa.  

Koulupaikkapäätös toimitetaan vain hakulomakkeella valitulla tavalla joko sähköisesti Wilmassa tai postitse. Wilmassa julkaistava sähköinen päätös näkyy internetselainta käytettäessä, mutta ei mobiililaitteilla Wilma-sovelluksessa. Wilmassa julkaistua sähköistä päätöstä ei postiteta. Sähköisen päätöksen valinneet saavat koululta tiedon sähköpostitse, kun päätös on luettavissa Wilmassa. 

Paperisen päätöksen valinneille huoltajille päätös postitetaan, ja se saapuu lähettämistä seuraavalla viikolla. Erityisen tuen päätökset postitetaan aina. Päätös postitetaan myös, jos ekaluokalle ilmoittautuminen on tehty hakuajan päätyttyä. Paperista päätöstä ei julkaista Wilmassa, eikä päätöksen sisältöä voi tiedustella puhelimitse. 

Lisätietoja päätöksestä antaa päätöksentekijä, joka on mainittu päätöksen ohessa. 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksiantopäivä on kirjattu päätökseen.  

Kunta-alan lakko voi viivästyttää päätösten julkaisua 

Toteutuessaan kunta-alan lakolla on merkittäviä vaikutuksia sekä koulujen toimintaan että perusopetuksen hallintopalveluihin. Lakko voi viivästyttää myös koulupaikkapäätöksiä.  

Lue lisää kunta-alan lakon vaikutuksista perusopetukseen sekä muihin kaupungin palveluihin. 

Koulukuljetusten ja iltapäivätoiminnan hakuajat 

Koulukuljetusten hakuaika on 16.5. asti. Huoltaja voi toimittaa kuljetushakemuksen liitteineen, vaikka lapsen koulupaikka ei ole tiedossa. Tieto koulupaikasta huomioidaan kuljetushakemuksen käsittelyn yhteydessä. 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan haku päättyy 16.5., ja päätös julkaistaan hakuvaiheessa valitulla tavalla joko Wilmassa tai postitse. Koulupaikan ei tarvitse olla tiedossa toimintaan hakiessa, sillä toiminta toteutetaan lapsen koulussa. 

  • Kasvatus ja opetus
  • Perusopetus
  • Esiopetus