Lupahakemusten ruuhkaa puretaan

15.2.2022 5.28Päivitetty: 22.4.2022 9.59

22.4.2022

Sähköisessä lupapalvelussa jonossa olevien hakemusten käsittely on aloitettu.

Päivitys 6.4.2022:

Aloitamme sähköisessä lupapalvelussa jonossa olevien hakemusten käsittelyn asteittain 19.04.2022 alkaen.

Otamme yhteyttä kun hakemuksenne tulee käsittelyvuoroon.

Hankkeenne sujuvan edistymisen varmistamiseksi korostamme edelleen lupahakemusten valmistelua koskevien ohjeiden noudattamista ja jatkossa annettujen täydennyspyyntöjen noudattamista.

Päivitys 29.3.2022:

Rakennusteknisille luville aletaan nimeämään käsittelijät 29.3.2022 lähtien.

Päivitys 21.3.2022:

Lupahakemusten käsittely on edistynyt. Käsittelyyn on palkattu myös kokenutta väliaikaista lisäresurssia. Tällä hetkellä lupahakemusten päätökseen viemisen suurimpana esteenä on pyydettyjen suunnitelmatäydennysten hidas toimittaminen. Käymme läpi myös uusien lupahakemusten sisältöä, mutta niille ei osoiteta toistaiseksi vielä lupakäsittelijää. Menettely jatkuu arviolta 15.4.2022 saakka.

Tällä hetkellä keskitymme ennen 14.02.2022 vireille tulleiden lupahankkeiden käsittelyyn.

Rakennuslupahakemuksen voi tehdä sähköiseen lupajärjestelmään. Uusille lupahakemuksille ei kuitenkaan osoiteta toistaiseksi lupakäsittelijää. Lupakäsittely on ruuhkautunut ja keskitymme ensin nyt vireillä olevien lupahakemusten käsittelyyn. Lupakäsittelyssä on tällä hetkellä 1346 lupaa (keskimäärin 80 lupaa/lupakäsittelijä).

Uusia lupahakemuksia otetaan käsittelyyn, kun nyt käsittelyssä olevia lupia saadaan edistettyä. Yksittäisen lupahakemuksen sisältöä koskeviin tiedusteluihin vastataan ja ennakkoesittelyjä järjestetään, kun hanke on käsittelyvuorossa. Vallitsevassa luparuuhkatilanteessa menettely palvelee parhaalla mahdollisella tavalla sekä nykyisten että tulevien lupien käsittelyä.

Kun ruuhka on purettu ja sähköiseen järjestelmäämme toimitetulle hankkeelle voidaan osoittaa käsittelijä, otamme teihin yhteyttä. Tähän voi kuitenkin mennä muutama kuukausi. Päivitämme tilannetietoa vähintään kahden viikon välein rakennusvalvonnan kotisivuilla.

Nopeutatte jatkossa hankkeiden käsittelyä, kun huomioitte lupahakemuksen valmistelua koskevat ohjeet. Katso pääperiaatteet rakennuslupaprosessista tästä ja tarkemmat pienten ja suurten hankkeiden ohjeet täältä.

Työmaa-aikaisessa valvonnassa on myös viivästyksiä.

Pahoittelemme tilannetta.

  • Asiointi