Veteraaniyhdistysten järjestöavustusten lisähaku

Julkaistu: 2.12.2021 9.58Päivitetty: 3.12.2021 10.18

Lisähaku vuoden 2022 järjestöavustuksiin veteraaniyhdistyksille, joissa on espoolaisia veteraanijäseniä ja joiden toiminta kohdistuu vuosien 1939–1945 sotiemme veteraanien hyvinvoinnin edistämiseen.

Vuoden 2022 järjestöavustushaussa on havaittu, että veteraaniyhdistyksille tarkoitetun avustussumman osalta on jäämässä jonkin verran avustusta jakamatta. Näin ollen teemme lisähaun veteraaniyhdistyksille 7-17.12.2021. Kyseistä avustussummaa ei voida jakaa muille yhdistyksille.

Lisähaussa noudatetaan Espoon kaupungin järjestöavustusten periaatteita ja ohjeita, jotka on kuvattu alla.

Mikäli veteraaniyhdistys hakee uutta avustusta lisähaussa varsinaisen aiemman järjestöavustushaun lisäksi ja on aiemmassa haussa toimittanut vaaditut liitteet, ei liitteitä tarvitse toimittaa uudestaan.

Hakemukset toimitetaan: vanhusneuvosto-sotet@Espoo365.onmicrosoft.com tai Vanhusneuvoston sihteeri PL 202, 02070 ESPOON KAUPUNKI. Hakemusten tulee olla perillä 17.12.2021 klo 15:45 mennessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan järjestöavustukset

Järjestöavustukset ovat yleisavustuksia, joilla tuetaan yhdistysten ja yhteisöjen monipuolista kansalaistoimintaa.

Järjestöavustukset on tarkoitettu eläkeläis-, veteraani-, sairaus- ja vammaisjärjestöille, sekä muille järjestöille tai yhdistyksille, jotka toiminnallaan edistävät espoolaisten hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

Järjestöavustuksilla tuetaan erityisesti toimintaa, joka

  • edistää osallisuutta ja toimintakykyä
  • vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
  • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
  • lisää vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa
  • on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota järjestöjen kykyyn tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan järjestöavustuksia koskevat yleiset ehdot(ulkoinen linkki)

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan järjestöavustusten kriteerit(ulkoinen linkki)

Selvitys avustuksen käytöstä(ulkoinen linkki)

  • Tukea arkeen