Järjestöavustukset

Järjestöavustukset ovat yleisavustuksia, joilla tuetaan yhdistysten ja yhteisöjen monipuolista kansalaistoimintaa.

Järjestöavustukset on tarkoitettu eläkeläis-, veteraani-, sairaus- ja vammaisjärjestöille, sekä muille järjestöille tai yhdistyksille, jotka toiminnallaan edistävät espoolaisten hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

Järjestöavustuksilla tuetaan erityisesti toimintaa, joka

  • edistää osallisuutta ja toimintakykyä
  • vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
  • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
  • lisää vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa
  • on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota järjestöjen kykyyn tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Vuoden 2023 avustushaku

Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimialan avustushauista ei ole vielä julkaistu tietoa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun vuoksi. Tietoa avustushakuihin liittyen julkaistaan tällä sivulla ja hyvinvointialueen verkkosivuilla mahdollisimman pian.

Tavoitteena on, että aluehallitus käsittelisi lokakuussa toimintatapaa, jolla järjestöjen toiminta pystytään turvaamaan siirtymävaiheessa mahdollisimman hyvin. 

Järjestöavustusten periaatteet vuodelle 2022

Lisätietoja

Sanna Ahonen

Erityissuunnittelija040 639 4711