Kansainvälinen tutkimus nostaa Espoon kestävyystyön onnistuneeksi esimerkiksi osallistavasta prosessista

9.12.2021 13.09

Vapaaehtoisella kestävän kehityksen Voluntary Local Review -raportilla (VLR) seurataan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteutumista kaupungeissa. Tutkimuksen mukaan Espoon raportointi ja yhteistyö valtion kanssa ovat olleet esimerkillisen yhteisöllisiä.

Sitoutumaton YK:n Agenda 2030 -työtä arvioiva verkosto Partners for Review (P4R) teki Saksan valtion toimeksiannosta laajan kansainvälisen tutkimuksen valtioiden ja kaupunkien osallisuudesta SDG-arviointiprosesseihin eli kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals). 

Engaging non-state actors and local authorities in SDG follow-up and review(ulkoinen linkki)” -raportti käsittelee valtion, kaupunkien ja kolmannen sektorin yhteistyötä Agenda 2030 -arvioinnissa. Espoon kaupunki nostetaan kansainväliseksi esimerkiksi osallistavasta VLR-prosessista ja yhteistyöstä valtion kanssa. Espoon vahvuudeksi mainitaan laaja kaupungin sisäinen osallistuminen arviointiin ja toisaalta kumppaneiden kuten yliopistojen, yritysten ja järjestöjen kanssa tehty yhteistyö. 

“Onnistumme Espoossa, kun teemme asiat yhdessä koko yhteisönä. SDG:t ovat erinomainen viitekehys mitata Espoo-tarinan, strategiamme, vaikuttavuutta”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.  

Kestävän kehityksen työ osa Espoon kaupungin strategiaa 

YK:n Agenda 2030 tavoitteena on maapallon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen. Kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuun tarvitaan yhteistyötä ja kokonaisvaltaisuutta. 

Espoon SDG -työssä seuraava iso askel on yhdessä oman organisaation ja kumppaneiden kanssa hahmottaa, mikä on kaupungin kestävän kehityksen edelläkävijärooli ja miten se saavutetaan. Tässä Espoo-tarina ja SDG:t toimivat oivallisena ja kokonaisvaltaisena kehyksenä, tavoitteistona ja sanastona. Kiinnitämme osana SDG-työtä huomiota muun muassa Espoossa kehitettyihin uusiin ratkaisuihin ilmastoa pilaavien päästöjen vähentämiseksi, työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen, koulutuksen rooliin kestävän elämäntavan saavuttamisessa, kestäviin tuotanto- ja kulutustottumuksiin sekä luontokadon pysäyttämiseen. 

Espoossa kaupungin kestävän kehityksen osaamiskeskus vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) edelläkävijätyöstä ja poikkihallinnollinen Kestävä Espoo-ohjelma seuraa tavoitteiden edistymistä.  

”Poikkihallinnolliset kehittämisohjelmat ja tulosyksiköt ovat tärkeässä roolissa Espoo-tarinan toteuttamisessa. Kaupunkilaisia ja Espoo-tarinaa palveleva SDG-tavoitteisto kehittyy yhteistyössä heidän kanssaan. Haluamme saada myös yhä useamman espoolaisen osallistumaan kestävän kehityksen työhön”, projektipäällikkö Ville Taajamaa toteaa. 

Kaupunki järjestää esimerkiksi tammi-huhtikuussa 2022 työpajojen, teemailtojen ja alueellisten kansalaiskeskustelujen kokonaisuuden yhdessä Espoon työväenopiston kanssa. ”Meidän Espoo 20X0 - Puhetta tulevaisuuden kaupungista” tilaisuuksien antia hyödynnetään myöhemmin asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamisessa, Espoon kaavoituksessa sekä työväenopiston koulutustarjonnassa. 

Lisätietoa:  

Espoon kaupungin VLR-raportti 

Ville Taajamaa, projektipäällikkö, ville.taajamaa@espoo.fi, p. 040 508 3806 

Helena Kyrki, kestävän kehityksen päällikkö, helena.kyrki@espoo.fi, p. 043 824 8661 

  • Kestävä kehitys