Espoon kaupungin VLR-raportti

Voluntary Local Review (VLR) on vapaaehtoinen arvio kaupungin toiminnasta suhteessa YK:n Agenda 2030 -ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen (Sustainable Development Goals, SDG).

Espoossa arvioitiin kokonaisuuksia suhteessa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan. Yksittäisiä SDG-tavoiteita käsitellään kaupungin tilastojen ja tunnuslukujen kautta.

Raportti koostuu kolmesta pääteemasta:

  1. Ketään ei jätetä, jossa käsitellään asukasta ja mitä kaikkea palveluita hänelle kaupungissa on. Sisältää pääosin sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä
  2. Tehdään yhdessä käsittelee Espoon tavoitetta saavuttaa SDG´t sekä kädenjälkiajattelun että yhteiskehittämisen kautta. Espoon koetaan olevan vahvempi, kun se tavoittelee kestävän kehityksen tavoitteita yhdessä. Keskittyy suurelta osin taloudelliseen kestävyyteen.
  3. Kestävä kaupunkiympäristö kertoo mitä Espoo tekee kaupungin rakennetun infrastruktuurin ja asuinympäristön ekologisen kestävyyden kehittämiseksi.

Yhteistyössä satojen ihmisten kanssa

Monitoimijainen ja moniääninen lähestymistapa toi sisältöön erilaisia näkemyksiä, lahjakkuuksia ja kokemuksia. Perustana toimii kaupungin strategia eli Espoo-tarina.

Raportti sisältää katsauksen, miten Espoon kaupunki voi tulevaisuudessa parantaa asukkaiden elinympäristön ja elinkeinoelämän kestävää kehitystä.

Ville Taajamaa

Projektipäällikkö+358 40 5083806