Elintarvikevalvonnan perusmaksujen laskutus alkaa kesäkuussa 2022

Julkaistu: 8.12.2021 12.31Päivitetty: 27.6.2022 13.32

Vuonna 2022 voimaan tullut uusi valvonnan perusmaksu koskee kaikkia elintarvikevalvonnan kohteita, jotka ovat olleet Espoon seudun ympäristöterveyden kohdetietojärjestelmässä 1.1.2022 ja kuuluvat lainsäädännön mukaan maksun piiriin. Perusmaksu on 150 €. Maksu laskutetaan valvontakohteilta kesäkuusta 2022 alkaen. Perusmaksun lisäksi valvontatapahtumista laskutetaan ympäristöterveyden taksan mukaiset maksut.

Elintarvikevalvonnan perusmaksujen laskutus alkaa kesäkuussa. Perusmaksu on vuonna 2022 käyttöön otettu uusi, veroluonteinen maksu, joka peritään kunnan valvonnan piirissä olevilta elintarvikealan toimijoilta vuosittain. Valvonnan perusmaksusta säädetään 21.4.2021 voimaan tulleessa elintarvikelaissa.  Perusmaksulla katetaan sellaisia elintarvikevalvonnan tehtäviä, josta ei peritä tehtäväkohtaista maksua. Tällaisia ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta.

Elintarvikevalvonnan perusmaksun suuruus on 150 euroa. Maksu peritään, mikäli toiminta on elintarvikevalvonnan kohderekisterissä laskutusvuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä ja toiminta kuuluu maksun piiriin. Perusmaksun lisäksi elintarvikevalvontatehtävistä peritään kunnan maksutaksan mukaiset maksut.

Perusmaksu koskee kaikkia hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja sekä hyväksyttyjä itujen alkutuotantopaikkoja. Lisäksi maksu koskee lähes kaikkia elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimintoja, joista on jätettävä ilmoitus toiminnan rekisteröintiä varten.

Valvonnan perusmaksu ei koske rekisteröitävää alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa. Valvonnan perusmaksusta on lisäksi vapautettu

·  yleishyödyllinen toiminta
·  kyläkaupat
·  poron lihan ja kuivalihan myynti sekä riistan lihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista

Vaikka elintarvikealan toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta, toiminta voi kuulua elintarvikevalvonnan piiriin. Tällöin toimintaan kohdistuvista valvontatehtävistä peritään maksut maksutaksan mukaisesti.

Valvonnan perusmaksun myötä toimijoiden on tärkeää tehdä ajallaan ilmoitukset toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta, keskeyttämisestä ja lopettamisesta.  

Toimija voi vaatia oikaisua perusmaksuun, jos maksu on peritty aiheettomasti tai jos perusmaksu on maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt määräämättä.

Elintarvikelaki:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297(ulkoinen linkki)

Lisätietoa elintarvikevalvonnan perusmaksusta löytyy Ruokaviraston nettisivuilta:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/(ulkoinen linkki)

Espoon seudun ympäristöterveyden maksutaksa löytyy täältä:

https://www.espoo.fi/fi/espoon-seudun-ymparistoterveyden-maksutaksa-ja-valvontasuunnitelma(ulkoinen linkki)

Ilmoituksen Espoon seudun ympäristöterveyteen elintarviketoiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä voi tehdä elintarvikehuoneistoilmoituksella, joka löytyy täältä:

https://www.espoo.fi/fi/palvelut/elintarvikevalvonta(ulkoinen linkki)

Perusmaksun oikaisuvaatimusohje

Koko Espoo