Vuoden kolmas osavuosikatsaus on julkaistu

Julkaistu: 29.11.2021 15.00
Kuvassa Haukilahden vesitorni syksyisessä maisemassa.

Koronavirusepidemian aiheuttamiin kustannuksiin valtionavustuksia: Koronan torjuminen, testaaminen, rokottaminen ja hoitaminen on aiheuttanut myös vuonna 2021 mittavia kustannuksia. Valtio on luvannut korvata kunnille ja kuntayhtymille aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti. Siten myös Espoon osalta talousennuste sisältää oletuksen, että kaikki hyvinvoinnin ja terveyden toimialan koronakustannukset, noin 60 milj. euroa, korvataan täysimääräisesti. Valtion koronakompensaatioita sisältyy myös kasvun ja oppimisen toimintatuloihin.

  • Ulkoisia toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 14,5 prosenttia viime vuotta enemmän. Tuottoja kasvattavat koronaan liittyvät valtion avustukset, joita arvioidaan saatavan yli 66 milj. euroa viime vuotta enemmän.  
  • Ulkoiset toimintamenot ovat kasvaneet 7,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Alkuperäinen talousarvio ylittyy koronakustannusten osalta noin 60 milj. eurolla ja ylityksiä on myös vanhustenpalveluissa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä työllisyyspalveluissa, jossa työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää alkuperäisen talousarvion yli 7 milj. eurolla. Kasvun ja oppimisen alkuperäisen talousarvion toimintamenot ylittyvät saatuja korona-avustuksia vastaavasti. Määrärahat alittuvat HUS erikoissairaanhoidossa ja joukkoliikenteessä. Ulkoisten toimintamenojen arvioidaan toteutuvan -2 066 milj. euron tasolla, kasvua edelliseen vuoteen 6,3 prosenttia.  
  • Nettomenot eli toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan – 1 591 milj. euron tasolla, joka alittaa alkuperäisen talousarvion 20 milj. eurolla. Kasvua 4,2 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. 
  • Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) yhteensä on tammi-lokakuussa tilitetty 1 537 milj. euroa, verorahoitusta arvioidaan kertyvän 1 809 milj. euroa vuonna 2021, 84 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. 
  • Espoon rahastojen markkina-arvo on tammi- lokakuussa kasvanut n. 59,8 milj. euroa. Rahastojen kirjanpidollinen tulos lokakuun lopussa oli 65,2 milj. euroa, kun talousarvioon oli budjetoituna vuodelle 2021 16,9 milj. euroa. Rahastojen tuottoennustetta on nostettu vuodelle 2021 62,5 milj. euroon. 
  • Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 288 milj. euron tasolla hyvästä verotulokehityksestä, rahoitustuotoista ja arvioiduista ja saaduista korona-avustuksista johtuen. 
  • Tuloksen ennustetaan toteutuvan 108 milj. euron tasolla. 
  • Investointien kokonaismääräksi arvioidaan noin 338 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi noin 310 milj. euroa.  

Osavuosikatsaus tarkemmin: /node/685