Finger: Uusi toimintamalli auttaa ehkäisemään muistihäiriöitä

Julkaistu: 24.9.2021 7.38Päivitetty: 8.10.2021 11.59
Mies sienimetsässä.

Suomalainen Finger-tutkimus on osoittanut ensimmäisenä maailmassa, että elintapoja muuttamalla voidaan parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja ja ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä. Kokeilemme tätä käytännönläheistä mallia ensimmäiseksi Espoossa Tapiolan terveysasemalla. 

Finger-tutkimus on ollut käynnissä vuodesta 2009 ja sen pohjalta on luotu yksinkertainen Finger-toimintamalli, jolla voi ehkäistä muistihäiriöitä. Malli on myös herättänyt kansainvälistä huomiota eikä ihme – THL:n mukaan vuonna 2015 maailmassa oli jo lähes 50 miljoonaa muistisairasta. Suomessa muistisairauteen sairastuu vuosittain noin 14 500 henkilöä. (lähde: https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/muistisairaudet/muistisairauksien-yleisyys(ulkoinen linkki))  

Ensin kartoitamme riskit, sitten muokkaamme yhdessä elintapoja 

Finger-toimintamalli on varsin selkeä, kertoo projektipäällikkö Sanna Rosendahl. Siihen kuuluu muistisairauksien riskiä kartoittava testi sekä neljä erilaista elintapoihin liittyvää muutosta, jotka vähentävät riskiä: käytännönläheinen ravitsemusohjaus, nousujohteinen liikuntaharjoittelu, muistiharjoittelu sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden hallinta. 

“Toimintamallissa merkittävää on sen vaikuttavuus: tutkimus osoitti, että näillä erilaisilla elintapaohjelmilla pystyttiin vähentämään muistisairauksien riskiä 30 prosenttia”, Sanna Rosendahl kertoo.  

 Tutkimuksessa elintapaohjelma tehosi yhtä hyvin niillä henkilöillä, joilla on perinnöllinen alttius muistisairauksiin. Tutkittavien aiemmat riskitekijät eivät myöskään vaikuttaneet tuloksiin. Eli vaikka lähtötilanteessa olisi useita sairastumisen riskitekijöitä, elintapamuutokset auttavat pienentämään sairastumisriskiä. 

Yksilöllistä ohjausta ja kannustusta sekä seurantaa helpottava työkirja 

Kokeiluun kutsutaan mukaan 55–75-vuotiaat pitkäaikaissairaat ihmiset, jotka tulevat vuositarkastuksiin Tapiolan terveysasemalle 20.9.–30.11.2021. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista. 

Mitä kokeilu sitten käytännössä pitää sisällään?  

Osallistujat saavat tietoa sairastumisriskistään ja heidän ohjataan yksilöllisesti valikoituihin palveluihin, kuten yksilölliselle liikunnanohjauskäynnille ja liikuntaryhmään. Elintapaohjelmaa toteutetaan kuuden kuukauden ajan. Osallistuja ja terveysaseman henkilöstö seuraavat tuloksia yhdessä. Elämänmuutosten tekemistä tukee Finger-työkirja. 

Kokeilu ensin Espoossa, tulokset hyödynnettävissä koko Länsi-Uudellamaalla 

Kokeilun ensimmäinen vaihe toteutetaan Espoossa, mutta jatkossa malli on siirrettävissä koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 

THL:n tietojen mukaan muualla Suomessa Finger-toimintamallia ei ole käytetty osana perusterveydenhuollon palveluja monen eri toimijan yhteistyönä. Pienempiä, yksittäisiä kokonaisuuksia on toki ollut. 

Finger-tutkimus jatkuu yhä. Osaksi sitä on luotu 30 maata kattava kansainvälinen verkosto, jonka avulla testataan toimintamallin tehoa eri kulttuureissa ja maissa. Pian toivottavasti näemme myös Tapiolassa, kuinka muutokset arjessa vaikuttavat osallistujien elämään – ja lopulta jopa muistiin. 

Toivotamme osallistujat lämpimästi mukaan kokeiluun! 

Lisätietoja: projektipäällikkö Sanna Rosendahl, sanna.rosendahl@espoo.fi 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue(ulkoinen linkki)

  • Hyvinvointialue