Harrastukset yhä mahdollisia, kunhan lähikontakteja voidaan välttää

Julkaistu: 16.8.2021 12.24Päivitetty: 18.8.2021 13.14

Harrastustoiminta voi jatkua Espoossa huolimatta siitä, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) päätti viime viikolla rajoittaa kokoontumisia ja tilojen käyttöä 20.8.2021 alkaen. AVIn päätös tarkoittaa käytännössä, että toiminta täytyy järjestää siten, että osallistujilla tai asiakkailla on mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi sisätilassa saa olla koolla kerrallaan enintään 25 ja ulkona 50 henkilöä.

”Espoossakin lasten ja nuorten – kuten myös aikuisten – harrastukset jatkuvat kuten tähänkin asti. Muutokset koskevat lähinnä osallistujamääriä. Kaikessa harrastustoiminnassamme on jo valmiiksi käytössä koronaturvalliset toimintatavat”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä muistuttaa.

AVIn linjauksen mukaan harrastustoimintaan osallistuvat voivat itse päättää, ovatko he esimerkiksi liikuntaharrastuksen aikana lähikontaktissa toisiinsa. Toiminnan järjestäjän kuitenkin täytyy mahdollistaa se, että osallistujat voivat tahtoessaan säilyttää vähintään kahden metrin etäisyyden toisiinsa silloin, kun sisätilassa oleskellaan yli 15 minuutin ajan. Ulkotiloissa järjestäjän täytyy mahdollistaa, että osallistujat voivat välttää fyysistä kontaktia – tietynmittaisia turvavälejä ei vaadita.

Kaupungin kulttuuri-, harrastus- ja asiointitilat palvelevat koronaturvallisesti

Espoon kaupungin kulttuuritalot, kaupunginmuseo, nuorisotalot, kirjastot ja liikuntapaikat, kuten uimahallit ja muut sisäliikuntatilat, sekä asiointipisteet ja palvelutorit pysyvät avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

Kaupunki noudattaa palveluissaan voimassa olevaa koronaohjeistusta. Sisätiloissa tulee pitää vähintään kahden metrin turvaväli muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Yli 12-vuotiaille suositellaan sisätiloissa kasvomaskin käyttöä muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kaikissa toimipisteissä on mahdollisuus joko käsien pesemiseen tai puhdistamiseen käsidesillä.

Näin Espoon kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat avoinna 20.8.2021 alkaen.

Kaupunki ohjeistaa liikunta- ja kulttuuriharrastusten järjestäjiä

Espoon kaupunki on jakanut espoolaisille liikuntaseuroille ohjeet siitä, kuinka AVIn linjaukset käytännössä toimeenpannaan. Ohjeet on valmisteltu Espoon, Helsingin ja Vantaan liikuntatoimien yhteistyönä.

Ohjeet liikuntaharrastusten järjestäjille pääkaupunkiseudulla 20.8.2021 alkaen:

  1. Seurojen tulee allekirjoittaa päivitetty sitoumus siitä, miten harrastustoimintaa voidaan jatkaa terveysturvallisesti AVIn edellyttämällä tavalla. Sitoumus säilytetään seurojen tiloissa eikä sitä lähetetä kaupungille.
  2. Seurojen harrastustoiminta voi jatkua sekä sisällä että ulkona, vuoroja ei peruta. Pukukopit ovat käytössä, mutta suosittelemme niiden käytön välttämistä. Toiminnassa tulee noudattaa AVIn antamaa ohjeistusta.
  3. Kaikki kilpailutoiminta jatkuu, mutta harjoituspelien perumista tai siirtämistä suositellaan. Kilpailutoimintaa on esimerkiksi koripalloturnaus. Turnaus ei ole tapahtuma, vaan joukko yksittäisiä pelejä, joissa jokaisessa erikseen noudatetaan AVIn antamaa ohjeistusta.
  4. Toiminnan järjestäjällä on vastuu tilojen terveysturvallisesta käytöstä ja toiminnasta (AVIn ohjeistus). Muistutamme, että maskien ja käsidesin käyttö sekä paikkojen puhtaanapito ovat edelleen tärkeä osa viruksen leviämisen estämistä.

Taiteen perusopetuksen toimijoita ja muita kulttuurin harrastustoimijoita ohjeistetaan niin ikään toimimaan AVIn linjausten mukaisesti. Toimijoiden on varmistettava, ettei asiakastiloissa synny lähikontakteja ja lähikontaktien estämisestä on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka on esillä tilassa. Muuten noudatetaan jo viime keväästä voimassa olleita turvallisuusohjeita mm. kasvomaskien käytöstä ja hygieniaohjeistuksista.

Lisätietoja AVIn päätöksestä

  • Koronavirus