Vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittämisestä

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on vesihuoltolain nojalla liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Tavoitteena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Liittämisestä voi hakea vapautusta. Sen myöntämisen ehtona on mm., että liittäminen muodostuu kohtuuttomaksi, käytössä on riittävästi laadukasta talousvettä ja jätevedet käsitellään asianmukaisesti. Vapautus myönnetään määräaikaisena.

Yhteystiedot ja palvelut