Kuljetuspalvelu

Jos et vammasi tai sairautesi vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voit hakea vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua. Sinulle voidaan mahdollisesti myöntää myös saattajapalvelu. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää lapselle, joka ikänsä puolesta voisi kulkea yksin julkisilla joukkoliikennevälineillä, mutta ei kykene siihen vammansa tai tarvitsemiensa apuvälineiden vuoksi. Erityisin perustein asiakkaalle voidaan myöntää oikeus matkustaa saman kuljettajan kyydillä (ns. vakiotaksioikeus), jos kuljettajien vaihtuminen tekee kuljetuspalvelun käytöstä kohtuuttoman hankalaa asiakkaan vamman tai sairauden vuoksi.