Färdtjänst

Om du på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan använda kollektivtrafik utan oskäliga svårigheter kan du ansöka om färdtjänst och eventuellt också om ledsagartjänst. Du kan ansöka om färdtjänst enligt handikappservicelagen för barn som på basis av sin ålder kunde åka kollektivt men som inte kan göra det på grund av en funktionsnedsättning eller de hjälpmedel hen behöver. Enligt instruktionen kan klienten på särskilda grunder beviljas rätt att resa med samma chaufför (rätt till en viss, namngiven chaufför), om byte av chaufför skulle göra det svårt för klienten att använda färdtjänst på grund av klientens funktionsnedsättning eller sjukdom.

Kontaktuppgifter och tjänster