Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisterin tietoja ovat valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) mukaiset kiinteistön perustiedot. Kiinteistörekisteriin merkittäviä tietoja ovat lain mukaan muun muassa pinta-ala, muodostumistiedot, rekisteröimisajankohta, osuudet yhteisiin alueisiin sekä kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja oikeudet. Asemakaava-alueella kiinteistön rekisteritietoihin merkitään lisäksi voimassa oleva asemakaava ja erillinen tonttijako sekä asemakaavan mukainen käyttötarkoitus. Kiinteistörekisteriin kuuluu myös kiinteistörekisterikartta, josta ilmenevät muun muassa voimassa olevat kiinteistötunnukset, kiinteistöjen rajat ja rajamerkit. Kiinteistörekisteri sisältää myös tiedot kiinteistöistä luovutetuista määräaloista sekä tiedot voimassa olevista rakennuskielloista.