Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä sijoittamalla maaperään

Jättettä kuten esimerkiksi betoni- ja tiilijätettä voidaan sijoittaa maaperään korvaamaan luonnonaineksia Espoon ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaisesti. Ilmoitus jätesijoituksesta on tehtävä Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukselle (ymparisto@espoo.fi) hyvissä ajoin ja vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista.

Yhteystiedot ja palvelut