Opiskelu lukiossa

Lukiokoulutus kehittää yleissivistystä ja antaa jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa ja asettaa omat opintotavoitteensa. Lukiossa opitaan suunnittelemaan opintoja pitkäjänteisesti, kantamaan vastuuta omasta opiskelusta ja arvioimaan omaa oppimista. Lukiosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Kuva: Olli Urpela, Pintaliitodesign

Opetussuunnitelma ja tuntijako

Ylioppilastutkinto

Lukioiden yhteinen kurssitarjonta ja korkeakoulukurssit

Koko Espoo