Meritorin koulu

Meritorin koulussa on noin 320 oppilasta vuosiluokilla 1–6.

Meidän koulu

Meritorin koulu sijaitsee Espoonlahden rannalla Kivenlahdessa. Noin 320 oppilasta opiskelee kannustavassa ja vireässä ilmapiirissä. Koulussa painotetaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita sekä tarjotaan oppilaille pienryhmäopetusta.

Koulussamme toteutetaan myös vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. 

Kuva: Taru Turpeinen