Meritorin koulu

Meritorin koulussa on noin 340 oppilasta vuosiluokilla 1–6.

Meidän koulu

Meritorin koulu sijaitsee Espoonlahden rannalla Kivenlahdessa. Noin 340 oppilasta opiskelee kannustavassa ja vireässä ilmapiirissä. Koulussa painotetaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita sekä tarjotaan oppilaille pienryhmäopetusta.

Koulussamme toteutetaan myös vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. 

Matemaattis-luonnontieteellinen opetus Meritorin koulussa

Meritorin koulussa alkaa 3. luokalla matemaattis-luonnontieteellinen opetus. Opetukseen haetaan pääsykokeella.

Valintakoe lukuvuoden 2022-23 painotettuun opetukseen on järjestetty 28.1.2022.

 

Kuva: Taru Turpeinen