Maanvastaanotto

Maanläjitysalue sijaitsee Kulmakorvessa, osoitteessa Kulmakorventie 11, 02820 Espoo. Maanläjitysalueelle voi tuoda Espoosta, Kauniaisista ja Kirkkonummelta tulevia pelkästään puhtaita maa- ja kiviaineksia. 

Kuorma on tuotava maanläjitysalueelle niin ajoissa, että kuorma ehditään kippaamaan ja auto on poistunut alueelta aukioloajan puitteissa. Asiakkaita kehotetaan käyttämään ensisijaisesti moottoritietä välillä Kehä III- Histan liittymä ja kiinnittämään huomiota kuormaukseen, ettei kuormista putoile materiaaleja tielle.

Kuormien tuominen Kulmakorpeen ja rekisteröityminen järjestelmään

Maanläjitysalueen kuormien vastaanotto ja laskutus tapahtuu sähköisesti. Vanha lipukemaksu ei ole enää käytössä, eikä käteis/korttimaksua hyväksytä.

Liikennöitsijöiden tulee rekisteröityä ennakkoon maanvastaanoton asiakkaaksi sähköisesti(ulkoinen linkki).  Löydät myös ohjeet liikennöitsijän rekisteröitymiseen samasta paikasta. Rekisteröityessä asiakas hyväksyy vastaanottopaikkojen ja palvelun käyttöehdot. Palvelun tarjoaja hyväksyy hakemuksen, jolloin syntyy sopimus asiakkaan ja palvelun tarjoajan välille. Asiakas saa sähköpostiin vahvistuksen hyväksymisestä ja käyttäjätunnukset järjestelmään. Asiakas kirjautuu käyttäjätunnuksillaan järjestelmään ja lisää ajoneuvot yrityksensä alle.

Laskutus

Maanvastaanoton asiakkaat vastaavat itse ja sopivat vastaanottojärjestelmässä määriteltävillä relaatioilla keskenään, kenelle laskut vastaanottomaksuista kohdistetaan. Mikäli liikennöitsijällä on useita asiakkaita, suosittelemme, että liikennöitsijä ajaa rekisteritunnistuksella omaan laskuun ja laskuttaa vastaanottomaksut asiakkaaltaan samalla kertaa kuljetusmaksujen kanssa. Järjestelmästä saa raportin/laskuerittelyn esim. osoitteen ja viitetiedon perusteella. Pidempiaikaisen työn ajaksi ajoneuvo voidaan siirtää loppuasiakkaan alle, jolloin liikennöitsijä välttyy edelleen laskutukselta.

Maanvastaanottopisteessä rekisterikilpikamera kuvaa ja tunnistaa ajoneuvon. Vastaanottojärjestelmään kirjataan kuormakohtaiset tiedot, jotka toimivat suoraan laskutuksen perusteena. Palvelun asiakkaat saavat tuoduista kuormista järjestelmän kautta raportit, jotka liikennöitsijä voi liittää ja rakennuttaja vaatia laskun liitteeksi.

Kuormista lähetetään laskut kerran viikossa. Tällä hetkellä laskut toimitetaan paperilaskuina, mutta siirrymme vuonna 2022 verkkolaskutukseen.

Kuormista lähetetään kerran viikossa verkkolaskut, jos asiakas on merkinnyt tietoihinsa verkkolaskutusosoitteen. Muuten lähetämme laskun paperisena.

Maamassojen vastaanottomaksut

Vastaanotetut kuormat laskutetaan yhden viikon laskutusjaksoissa. Kuormakohtaiset vastaanottohinnat ovat 1.1.2021 alkaen teknisen lautakunnan päätöksen 11.11.2020, § 99 mukaiset.

Maalaji            3-5 -akselinen tai täysperävaunun

                               1 laatikko €/krm (alv 0%                puoliperävaunu €/krm (alv 0%)

Kantava maa                           40                                                            80

Kantamaton maa (savi)          80                                                            160

Liejusavi                                160                                                           280

Louhe                                      0                                                                0

Stabiloitu maa                      160                                                            280

(vain kaupungin rakennuttamissa kohteissa)

Poikkeavat kuormat

Poikkeavista kuormista (PIMA-kohteet tai stabiloitu maat), on aina kerrottava vastaanottopisteellä. Stabiloituja maita vastaanotetaan vain kaupungin omista tai teettämistä kohteista. Ohje stabiloitujen maiden vastaanottoon sekä ilmoituslomake maiden siirtämisestä Kulmakorpeen ovat alla liitetiedostoina.

Laskutus

Vastaanotetut kuormat laskutetaan yhden viikon laskutusjaksoissa. Kuormakohtaiset vastaanottohinnat ovat 1.1.2021 alkaen teknisen lautakunnan päätöksen 11.11.2020, § 99 mukaiset.

Lisätietoja ylijäämämaiden vastaanotosta ja maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien arvioinnista saat Kaupunkitekniikan keskuksesta.

Vastaava mestari, Mikael Fröberg, puh. +358 50 5165206 (rekisteröinti ja laskutusasiat)

Työnjohtaja, Lars-Johan Lindgren, puh. +358 50 4131454

Ympäristötekniikkainsinööri Mira Heiskanen, puh. +358 43 8253081 (haitta-ainepitoisuudet)

Asiakaspalvelu palvelee kaikissa palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä:

vastaanottopisteet.espoo@palmia.fi

09 85 65 94 40