Tiistilän koulu

Tiistilän koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee noin 600 oppilasta vuosiluokilla 1–9.

Meidän koulu

Tammikuusta 2022 alkaen Tiistilän koulu siirtyy väistötiloihin siksi aikaa, kun vanha rakennus puretaan ja uusi koulurakennus rakennetaan vanhan paikalle. Luokat 1-6 Kivimiehen koulussa Otaniemessä ja luokat 7-9 Kutojantiellä Kilossa. Uuden koulurakennuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2024.  Koulussa opiskelee tällä hetkellä yhteensä n. 500 oppilasta.

Tiistilän koulussa annetaan laadukasta perusopetusta, pyrkien huomioimaan jokaisen oppilaan erityistarpeet. Koulumme toiminnan tavoitteena on hyvät perusvalmiudet omaava, itseensä luottava, toiset huomioon ottava, koulutyöhön ja opiskeluun motivoitunut nuori. Koulussamme opiskelee yleisopetuksen luokkia, inklusiivisia yleisopetuksen luokkia ja muutama erityisluokka sekä alakoulun, että yläkoulun puolella. Koko koulun henkilökunta työskentelee ammattitaidolla ja sitoutuneesti oppilaiden hyvän kasvun ja kehityksen tukemiseksi. 

Kuva: Taru Turpeinen